Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις 2018

Στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε η Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις 2018. Αναλυτικά οι πληροφορίες για δικαιούχους ή για τυχόν ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/anartese-prosorinon-apotelesmaton-prog…

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στην κατασκήνωση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας για την ολοκλήρωση των κρατήσεων θέσεων.