Αθηνάς Εργάνης 11 – Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ

Γραφείο Πόλης : 2431023460

Τηλέφωνα : 6932488790 – 6974161864 – 6974161865

E-MAIL : [email protected]