ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 16/03/2020

MOUNTAIN CAMP
Παιδικές Ορεινές Κατασκηνώσεις
Αμάραντος Καλαμπάκας

Κατασκηνωτικές Περίοδοι

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΑΜΕΙΩΝ

Α’ Περίοδος: 17/06 – 09/07

Β’ Περίοδος: 10/07 – 01/08

Γ’ Περίοδος: 02/08 – 24/08

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΟΑΕΔ

Α’ Περίοδος: 17/06 – 01/07

Β’ Περίοδος: 25/06 – 09/07

Γ’ Περίοδος: 02/07 – 16/07

Δ’ Περίοδος: 17/07 – 31/07

Ε’ Περίοδος: 02/08 – 16/08

ΣΤ’ Περίοδος: 17/08 – 31/08