MOUNTAIN CAMP
Παιδικές Ορεινές Κατασκηνώσεις
Αμάραντος Καλαμπάκας

Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου

Τελευταία ενημέρωση: 21/05/2019

1. Γενικές Πληροφορίες

α) Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και τις online υπηρεσίες μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/ επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας μας και η σύννομη επεξεργασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Η ακόλουθη πολιτική αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας γνωστοποιείτε ή συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και της επίσκεψής σας σε αυτήν. Έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσής σας ως υποκειμένου των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”).

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας

Εμείς, η εταιρεία ΦΙΚΑ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ 679/2016 (GDPR) συνεπώς και υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εξηγούμε παρακάτω.

γ) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αμάραντος Καλαμπάκας, Τ.Κ. 42200, Γραφείο Πόλης : Αθηνάς Εργάνης 11 – Τ.Κ. 42131 Τρίκαλα.

2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο και / ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας θα καταγραφεί. Μπορεί να καταγραφεί τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, οι σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία βασίζεται νόμιμα σε έννομο συμφέρον, καθώς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο αν μας τα δώσετε μέσω των φορμών επικοινωνίας, π.χ. ως μέρος μιας ηλεκτρονικής αίτησης. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας παρέχονται κατά την εγγραφή προστατεύονται επαρκώς. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, και όχι μόνο, κρυπτογράφηση, έλεγχο πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων, εσωτερικό έλεγχο κ.λπ.

α) Φόρμα Επικοινωνίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας https://www.mountain- camp.gr/archiki-selida/epikinonia/ για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε αίτηση. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου επικοινωνίας αποτελεί θετική ενέργεια με την οποία δώσατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων.

β) Εγγραφές – Αιτήσεις & Αιτήσεις Εργασίας

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε κάνετε αίτηση εγγραφής για φιλοξενία ή εργασία στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους:

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη φόρμα εγγραφής θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τη δημιουργία και την αίτησή σας για τους παραπάνω σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για 6 μήνες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι από το νόμο να αποθηκεύουμε περαιτέρω τα δεδομένα σας.

γ) Cookies

Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε “cookies” σε διάφορες σελίδες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookie παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή τις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies ξεχωριστά και να αποφασίζετε για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην “Πολιτική για τα Cookies” https://www.mountain-camp.gr/cookies/.

δ) Αποδέκτες Δεδομένων

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτους ως παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Οι μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν εκτελούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διεθνή μεταφορά δεδομένων ή αντίγραφο αυτών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

ε) Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται μέσω του ιστότοπου αποθηκεύονται μόνο μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν. Εφόσον πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι διατήρησης βάσει εμπορικού και φορολογικού νόμου, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να ανέρχεται σε 6 μήνες. Εντούτοις, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματιών).

3. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με μια ειδοποίηση σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά σας. Αυτά τα δικαιώματα είναι τα ακόλουθα: